top of page

HANDIGE INFORMATIE EN TESTIMONIALS

NUTTIGE INFORMATIE VOOR UW FIETSAFSTELLING

Bike Improvement in Ranst is gespecialiseerd in het afstellen van uw fiets voor het beste comfort en de beste prestaties. Hiervoor doet het een beroep op wetenschappelijke inzichten en eigen tests, wat vaak tot verrassende conclusies leidt. Daarnaast organiseert Bike Improvement ook lezingen gegeven voor wielerclubs, wielerploegen en sporters.

WELKE CRANKLENGTE IS HET BEST?

Bij het afstellen van uw fiets komt er heel wat kijken. Zo is het bepalen van de juiste cranklengte een vaak gevoerde discussie in de fietswereld. Op basis van research en tests door Bike-Improvement bleek dat hoe kleiner de cranklengte is, hoe beter.

UITVOERIGE UITEENZETTING

Vroeger werd een rekenformule gebruikt om de juiste cranklengte te bepalen waaronder bv. de formule die uitgaat van de binnenbeenlengte. Hierbij neemt men de binnenbeenlengte x 2,16 = cranklengte in mm. Voor iemand met een binnenbeenlengte van 80 cm zou de juiste cranklengte dan 172,8 mm bedragen. Volgens de formule zou deze persoon dus met een cranklengte van 172,5 mm moeten rijden. Om nog extremer te gaan: iemand met een binnenbeenlengte van 90 cm zou dan een cranklengte van 90 cm x 2,16 = 194,4 mm moeten hebben. Deze stelling gaat niet helemaal op.

Machtarm lang

machtarm lang

Machtarm kort

machtarm kort
Welke cranklengte is het best?

Neem bijvoorbeeld een renner die een cranklengte gebruikt van 175 mm, waarbij de houding wordt aangepast naar een cranklengte van 170 mm. Op het laagste punt is de crank 5 mm korter. Om exact dezelfde kniehoek te houden moet het zadel dus 5 mm hoger worden geplaatst om de kortere crank te compenseren.

De kortere cranklengte zorgt ervoor dat de heuphoek in het lichaam veel minder scherp wordt en er minder druk op de maag en longen wordt uitgeoefend. Ook is er een betere bloeddoorstroming naar de benen, wat dan weer aanleiding geeft tot minder verzuring.

Omdat de knie in het bovenvernoemde geval 1 cm minder moet buigen wanneer het pedaal helemaal boven staat, kunt u direct meer kracht uitoefenen. Buig bijvoorbeeld eens helemaal door de knieën en kom dan rechtop. Bemerk dat dit in het begin moeilijk gaat en naarmate u rechter en rechter komt, veel gemakkelijker wordt.

De veelgestelde opmerking: ”Maar u heeft langere cranks, dus kunt u meer kracht zetten!” is slechts ten dele waar. Een crank is een hefboom en men kan slechts meer kracht uitoefenen naarmate de hefboom langer wordt.

Welnu, op één omwenteling met een cranklengte van 175 mm legt men een weg af van π x diameter = 3,14 x 17,5 = 54,95 cm. Van die volledig omwenteling is het voordeel van de cranklengte van 175 mm slechts 6,4 cm ten opzichte van een cranklengte van 170 mm. Ten opzichte van een cranklengte van 172,5 cm bedraagt het voordeel slechts 4 centimeter. Dat wil dus zeggen dat u in het eerste geval bij één omwenteling slechts 11,7% voordeel haalt uit een langere crank en in het tweede geval slechts 7%.

175mm

Daartegenover staat dat in het dode punt, wanneer de trapas boven staat, men met een kortere crank sneller het dode punt overwint. Dit is een groter voordeel dan de winst die men kan halen uit langere cranks. Door met kortere cranks te rijden, rijdt men ook veel soepeler, heeft men minder belasting op de knieën (doordat de knie minder gebogen is) en ervaart men minder belasting in de onderrug.

Een onderzoek van Jim Martin, PhD in bewegingsfysiologie aan de Universiteit van Utah, geeft eveneens aan dat er verbeteringen optreden bij kortere cranks, maar dit enkel tot aan een cranklengte van 145 mm. Pas daarna treedt er een powerverlies op. Verder komt in diens onderzoek naar voren dat het lichaam meer energie verbruikt bij een langere crank dan bij een kortere crank, voornamelijk omdat het lichaam bij de langere crank meer moeite moet doen om het ‘dode’ moment bovenaan de pedaalcirkel te overwinnen.

Het pijnpunt dat deze studie blootlegt, is dat er eigenlijk geen merken zijn die cranks produceren die korter zijn dan 160 mm. Zelfs die zijn al zeer moeilijk te vinden. Voor zover Bike Improvement op dit moment heeft kunnen nagaan, zijn alleen de PowerCranks als korter model beschikbaar. Maar zelfs bij een cranklengte van 170 mm tot 165 mm is de toename in vermogen al heel groot, terwijl ook de andere genoemde voordelen aanwezig zijn.

Opmerkelijk hierbij is dat Campagnolo sinds dit jaar een kortere crank van 165 mm aanbiedt. Shimano en SRAM hadden dit reeds eerder. Ook Fabian Cancellara is sinds een paar jaar overgeschakeld van een cranklengte van 177,5 mm naar een cranklengte van 172,5 mm.

Op de piste rijden renners al langer met korte cranks (160 mm), onder andere omdat ze in de bochten minder snel met hun pedaal de piste zouden raken. Dit heeft geenszins invloed gehad op hun snelheid. Onbewust gebruikten ze de voordelen van kortere cranks.

Volledigheidshalve moet er gezegd worden dat ook de trapfrequentie invloed heeft op de cranklengte. Hoe trager de trapfrequentie is, hoe meer baat men heeft bij langere cranks. Deze theorie gaat wel pas op wanneer men een trapfrequentie heeft van minder dan 75 omwentelingen per minuut.

Een andere studie van Guido Kaandorp (Faculteit der exacte wetenschappen, Vrije Universiteit van Amsterdam) toont zelfs aan dat een cranklengte van 140 mm geen krachtverlies meebrengt ten opzichte van langere cranks van 170 tot 180 mm. Integendeel, door de korte crank kan men soepeler de versnelling ronddraaien. Vooral de heuphoek, zijnde de hoek tussen de romp en het bovenbeen wanneer de crankarm helemaal boven staat, wordt bij kortere cranks groter en dat heeft nog de grootste impact.

tabellen
tabellen 2

In bovenstaande tabellen ziet u dat hoe lager de trapfrequentie is, hoe groter de cranklengte mag zijn. Dit omdat de MCF-waarde zo klein mogelijk moet zijn. Het vermogen waarvan sprake is, is het vermogen dat door één been wordt geleverd. In bovenstaand voorbeeld is er sprake van een trapfrequentie van lager dan 70 omwentelingen per minuut.

BESLUIT

Volgens Bike Improvement is het voor nieuwelingen aangeraden om met een cranklengte van 165 mm te rijden, zeker omdat zij door hun lagere versnellingen nog meer beperkt zijn. Vanaf de juniorencategorie is een cranklengte van 170 mm aanbevolen, maar wie kleiner is dan 170 cm blijft het best trouw aan een cranklengte van 165 mm. Voor volgroeide renners die groter zijn dan 190 centimeter is een cranklengte van 172,5 mm aangeraden.

BEPALING VAN DE FRAMEMAAT

Ook bij het bepalen van de framemaat worden vaak fouten gemaakt. Zo zal een fietshandelaar uw framemaat berekenen op basis van uw binnenbeenlengte. Niet helemaal juist, want er komt meer kijken bij het bepalen van de beste framemaat. Bike Improvement merkt dan ook vaak dat de door fietsenhandelaars aangeraden framematen te groot of te klein zijn.

Reach

reach

Foutieve berekening op basis van de binnenbeenlengte
De romp en de armlengte blijken een betere berekeningsbasis te zijn voor de framemaat dan de binnenbeenlengte. Dat komt omdat alle fietsen tegenwoordig ‘slooping’ zijn. Dat wil zeggen dat de zadelpen langer is en dat een speling van meer dan 20 centimeter daarbij niet eens ondenkbaar is. Hierdoor is het belang van de framehoogte afgenomen.

Daarentegen is het de bovenbuislengte die vast is, terwijl u enkel met de reach en de stuurpen kunt variëren. Bij een stuurpen van 60 tot 140 mm en een reach van 68 tot 115 mm bedraagt de variabele lengte slechts 12,7 centimeter. Ten slotte is ook de lengte van het balhoofd niet variabel.


Is dat nu zo belangrijk?
Jazeker. De lengte van de bovenbuis en de hoogte van het balhoofd zijn van belang voor de aerodynamische zithouding. Met name bij wedstrijdrijders en cyclosportieve rijders valt het belang van een kort balhoofd niet te onderschatten, maar dat geldt ook voor personen die lange benen maar een kort bovenlijf en lange armen hebben. Ook zij moeten op zoek gaan naar een kleiner frame met een kort balhoofd. Hetzelfde geldt ten slotte voor personen met korte armen, een lange romp en lange benen. Voor hen is een langere balfhoofdbuis dan weer belangrijk.

Moraal van het verhaal
Ga niet gewoon langs bij de fietshandelaar maar laat u vooraf deskundig uitmeten. Enkel zo kunt u een geschikte fiets aanschaffen.


Tijdritafstelling
Bij de tijdritafstelling meet Bike-Improvement de atleet volledig op, waarna de fiets volledig wordt afgestemd op de UCI-normen voor renners en triatleten. De atleet neemt plaats op de tijdrit- of triatlonfiets en er wordt een video-opname gemaakt. Via de Sport analyser software van Bike-Improvement wordt de video-opname geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt de positie in samenspraak met de atleet aangepast. Er volgen telkens nieuwe analyses tot de renner de perfecte positie heeft gevonden. Deze werkwijze neemt enige tijd in beslag, maar resulteert in uitermate goede resultaten.

Aanbevelingen van Bike-Improvement
Bike Improvement beveelt atleten een Cobb Fifty-Five-zadel of een ISM-zadel aan. 

Deze zadels bieden verschillende voordelen:

- Met een klassiek zadel zit u niet helemaal op het puntje van uw zadel, wat in een pijnlijke en ongemakkelijke tijdrithouding resulteert. Deze zadels leveren extra zitcomfort.

- Het Cobb Fifty-Five-zadel heeft als bijkomend voordeel dat u de UCI-regel gedeeltelijk kunt omzeilen omdat het zadel ongeveer vijf centimeter naar voren zit.

- De TT-zadels hebben als voordeel dat ze dankzij hun ontwerp meer de spieren in de bekkenbodem gebruiken, waardoor u meer kracht genereert dan bij een klassiek zadel. In het begin voelt het soms ongemakkelijk omdat u uw zitbeenderen goed voelt zitten, maar dat gevoel verdwijnt in feite zeer snel.

Bepaling van de framemaat

WINDTUNNELTESTING IN FLANDERS BIKE VALLEY

Bike Improvement heeft in Flanders Bike Valley gedurende twee dagen getest wat belangrijk is om de meest aerodynamische houding te vinden waarbij u het meeste vermogen genereert. Dit ging van een gewone fiets tot aerofietsen en met verschillende soorten schoeisel, kledij, extenders en helmen. Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de resultaten.

Prijs aerometing met Bioracer-systeem: €99
Prijs aerometing in windtunnel Flanders Bike Valley te Beringen: €685

Windtunneltesting

Aerodynamic Resistance

aerodynamic resistance
berekening
wind tunnel
conducted measurements

Hierboven zijn de verschillende mogelijkheden die wij hebben benut om de testen goed uit te voeren

Fundamentels of aerodynamics

Fundamentels of aerodynamics

Dit is weerstand die je ondervindt van de tegenwind.

tegenwind

Rolweerstand - De wervelwind achter de rijder is ook een remmende factor dat zo veel mogelijk moet uitgesloten worden.

Drag Coëfficiënt Cd

Drag Coëfficiënt Cd

Reduction of aerodynamic drag by reducing CdS

Reduction of aerodynamic drag by reducing CdS
aerodynamic drag

Dit is een voorbeeld van hoe je met minder vermogen toch even snel kan rijden indien je een aantal voorwaarden voldoet. Kleding, aerobars, bovenop het stuur, in de beugels of ander extenders met verschillende handposities.

STARTPOSITIE

De windtunneltest begon met het meten van het vermogen van een persoon die tegen 50 km/u rijdt in gewone kledij en die de handen op de remgrepen plaatst. Daarvoor is een vermogen van 609 watt nodig.

positie tom dumoulin

Dit is de positie die Tom Dumoulin en Victor Campenaerts op hun TT-fiets aannemen. Deze houding is absoluut niet comfortabel, maar kan na vele trainingsuren wel tot twee uur worden aangehouden. Het levert voordelen op, maar wordt niet aanbevolen voor triatlon.

grafiek 8

Uitslag voor de postie van de extenders naar binnen dan wel naar buiten geplaatst.

grafiek 7

De gebruikte extenders van profile design. De bovenste extender is niet toegelaten van UCI. Deze is wel de meest aerodynamische extender en die mag gebruikt worden voor triatlon.

grafiek 4
grafiek 5

Verschillende soorten Aero schoenovertrekken en kousen.

grafiek 6

Verschillende soorten extenders zoals hieronder afgebeeld.

grafiek 15
houding

Hierboven vindt u de test voor verschillende helmen. De Lazer Victor-helm is duidelijk de meest aerodynamische fietshelm van het pak. Dat wil echter niet zeggen dat deze fietshelm voor iedereen even goed is. Uiteindelijk hangt het af van hoe iemand op de fiets zit in functie van zijn of haar lichaamsafmetingen en de flexibiliteit.

tabellen potitie test

TESTIMONIALS VAN KLANTEN VAN BIKE-IMPROVEMENT

Bij Bike Improvement probeert het deskundig team het comfort en de prestaties van zowel recreatieve als prestatiegerichte renners te verbeteren. Bike-Improvement werkte in het verleden al met heel wat atleten samen.

Testimonials

"Een van deze renners is Juul Maes die in 2017 nog de Prins der Nieuwelingen won. Later in 2017 bekroonde hij zijn seizoen als Limburgs kampioen op de piste. Hij zette zijn zegereeks verder met enkele leuke overwinningen in 2018, waaronder het Vlaams Kampioenschap."

Juul Maes

" Ook olympische atlete Elke Vanhoof werd door Bike-Improvement ondersteund naar aanloop van de Olympische Spelen van 2020. Elke klopte begin 2017 bij Bike-Improvement aan voor ondersteuning waarna uitgebreid getest werd om de ideale cranklengte, tandwieloverbrenging en stuurplaatsing na te gaan. Deze testen zijn gedaan met gebruik van de Myontec Mbody EMG-broek waarmee er met behulp van sensoren wordt gemeten hoe de quadriceps en de hamstrings worden belast. "

Elke Vanhoof

BENT U OOK OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING OM ZO DE BESTE PRESTATIES TE BEHALEN?

Neem dan vandaag nog contact op met Bike Improvement in Ranst.

bottom of page